Kā publicēties Viruss.lv

Atjaunināts

Vai jums ir ar ko dalīties tiešsaistes kopienā? Publicējiet savu rakstu vietnē viruss.lv!

Viruss.lv ir respektabls tehnoloģiju ziņu portāls, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta kiberdrošības un privātuma jautājumiem, kā arī jaunākajiem ļaunprogrammatūru virzieniem un tendencēm. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai interneta kopiena tiktu atjaunināta ar daudziem izaicinājumiem, ko virtuālā pasaule rada katru dienu. Mēs gaidām ar šīm tēmām saistītus ziņojumus.

Svarīgi atzīmēt, ka Viruss.lv neizmanto sociālās ziņu vietnes formātu, tāpēc mūsu redakcionālajā padomē tiek pārskatīts jebkurš lietotāja radīts saturs, ko mēs saņemam. Saskaņā ar mūsu iekšējiem noteikumiem mūsu darbinieki patur tiesības mainīt, formatēt, rediģēt, papildināt vai saīsināt ziņojumu.

Mūsu prasības jūsu rakstam

Submit an article

Iesniedzējiem ir jāievēro vairāki norādījumi par iesnieguma saturu, teksta kvalitāti, rakstu struktūru un attēliem.

1. Jūsu tēmas izvēl

 Iesniedzēja pienākums ir pārbaudīt savu avotu likumību. Izvairieties no viltus ziņām, jo šādi raksti tiks noraidīti. Tāpat, pirms nosūtāt savu rakstu, lūdzu, pārliecinieties, ka raksts par to pašu jautājumu jau nav publicēts mūsu vietnē.

Iesniegumā var attīstīt aktuālu tēmu tikai tad, ja tas papildina šo tēmu ar kādu jaunu un atbilstošu informāciju. Ievadot saistītos atslēgvārdus, izmantojot vietnes iekšējo meklētājprogrammu, tiks parādīta informācija, kas mums jau ir pieejama mūsu vietnē.

SVARĪGI: mēs pieņemam vienīgi oriģinālu saturu:

  • Mēs noraidīsim atdarinātus rakstus vai citādā veidā apstrādātus tekstus.
  • Ja jūs citējat citu izteikumus, lūdzu, iekļaujiet skaidras atsauces uz jūsu citēto darbu autoriem un virsrakstus (iekļaujot vismaz 5).
  • Tas pats raksts nedrīkst būt iesniegts vai parādīties citos žurnālos.
  • Mēs ļaujam sekot saitēm tikai augstākās kvalitātes rakstos. Plaģiēts saturs var tikt bloķēts uz nenoteiktu laiku.

2. Teksta sagatavošana

Rakstiem jābūt veidotam no vismaz 500 vārdiem. Lūdzu, pārliecinieties, ka veidojat tekošu, lasītājam draudzīgu tekstu, kas atbilst valodas gramatikas, sintakses un semantikas likumiem. Izmantojiet oficiālo reģistru un saglabājiet konsekvenci visā tekstā.

Nelielas kļūdas ir iespējamas, taču mēs iesakām izmantot valodu koriģēšanas rīkus, lai cik vien iespējams uzlabotu jūsu raksta kvalitāti un lasāmību.

3. Raksta stukturēšana

Ievērojiet raksta pamatuzbūvi:

  • ievads,
  • iztirzājums,
  • secinājumi.

Citiem vārdiem sakot, padariet savu tekstu gan sakarīgu, gan sasaistītu. Sadalot tekstu rindkopās, jums būs vieglāk izvirzīt savas idejas un atziņas, kā arī saīsināt raksta vērtēšanas ilgumu no mūsu puses.

4. Attēlu pievienošana

Raksta ilustrēšana ar attēliem tiek atbalstīta. Attēliem jābūt oriģināliem un samazinātiem 16:9 formātā. Attēli, kas pārkāpj autortiesības, netiek pieņemti.

IEVĒROJIET: Mēs pieņemam arī infografiku, ja jūs vēlaties nodot savas konstatācijas vizuālākā vidē.

Vispārīgie noteikumi un kā iesniegt rakstu

Visi raksti jānosūta uz [email protected].  Atkarībā no lietotāja darbības, rakstu izskatīšanai parasti nepieciešams līdz 10 darbdienām. Ja raksts tiks izvēlēts publicēšanai, mēs nosūtīsim apstiprinājuma e-pastu uz adresi, no kuras tas tika nosūtīts. Ja nesaņemat ziņu no mums pēc divu nedēļu termiņa beigām, varat brīvi publicēt savu darbu citos žurnālos.

SVARĪGI: Mums ir stingra sekojamo/nesekojamo saišu politika. Ja jūs vēlaties, lai mēs izmantojam sekojamās saites uz jūsu resursiem, jums jābūt aktīvam rakstītājam un jāiesniedz VISMAZ 2 RAKSTI mēnesī. Pēc mēneša bezdarbības sekojamās saites automātiski pārslēgsies uz nesekojamajām saitēm. Mums jāuzsver, ka mēs varam veikt šo procedūru arī manuāli, ja jūsu sniegtajos resursos atrodam atkārtotu plaģiātu.

Mēs arī ceram, ka jūs esat aktīvs Viruss.lv kopienas dalībnieks, t.i., izveidojat lietotāja profilu, kurā redzams jūs fotoattēls, īstais vārds un īsa biogrāfija. Mēs nopietni uztveram kiberdrošību, tāpēc mēs vēlamies pārliecināties, ka to dara arī mūsu autori.

Faili
Programmas
Salīdzināt